Mechanika pojazdowa, import pojazdów, stacje demontażu – obowiązki ustawowe

Prowadzisz mechanikę pojazdową? Importujesz? Prowadzisz stację demontażu pojazdów? Wprowadzasz na rynek oleje, opony, akumulatory? Posiadasz aktualne sprawozdania? Jak Twoja dokumentacja środowiskowa? Pamiętaj o obowiązkach ustawowych z zakresu ochrony środowiska!!

  • BAZA DANYCH O ODPADACH

Przedsiębiorca zajmujący się wytwarzaniem odpadów, importem pojazdów, wprowadzaniem produktów (oleje, opony, baterie i akumulatory), prowadzeniem stacji demontażu pojazdów zobligowany jest do uzyskania wpisu do BDO (Baza Danych o Odpadach) prowadzonej przez Marszałka Województwa.
Kara administracyjna za prowadzenie działalności bez wpisu od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

  • IMPORT POJAZDÓW

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Ponadto winien uzyskać wpis do BDO, składać roczne informacje o ilości wprowadzonych pojazdów oraz sprawozdania OŚ-OP 1 o wysokości opłaty produktowej.

  • STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Prowadzący SDP obowiązany jest osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Ponadto winien uzyskać wpis do BDO, prowadzić na bieżąco pełną ewidencję odpadów, składać roczne sprawozdania Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałkowi Województwa.

  • WPROWADZANIE OLEJÓW, OPON, AKUMULATORÓW

Wprowadzający zobligowany jest uzyskać wpis do BDO, składać roczne sprawozdania OŚ-OP 1 o wysokości opłaty produktowej.

  • OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody osobowe,
jak i maszyny robocze, ciągniki rolnicze, wózki widłowe oraz pojazdy szynowe na rzecz firmy, zobligowani są do sporządzania zbiorczych zestawień rocznych tzw. opłaty środowiskowej. Obowiązkiem sprawozdawczym objęci są również korzystający z agregatów prądotwórczych, kotłowni itp.

  • KOBIZE

Każdy podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie
od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany składać raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

  • WYTWARZANIE ODPADÓW

Przedsiębiorca wytwarzający odpady w ramach działalności gospodarczej winien uzyskać wpis do BDO, na bieżąco prowadzić ewidencję, składać roczne informacje o masie wytworzonych odpadów do Marszałka Województwa.

Oferujemy profesjonalne doradztwo środowiskowe w zakresie realizacji obowiązków ustawowych. Pomagamy w uzyskaniu pozwoleń, decyzji, wpisów do rejestrów, prowadzeniu ewidencji odpadów, planowaniu i realizacji inwestycji, monitoringu i ocenie aspektów środowiskowych. Wykonujemy sprawozdania. Uczestniczymy w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do współpracy!