Sprawozdawczość środowiskowa

Profesjonalne podejście do każdego Klienta to atut firmy Ekodoradca.net Grudziądz. Dzięki nam każda sprawa związana ze zrównoważonym rozwojem jest doprowadzana do końca zgodnie z prawem, stroną formalną oraz oczekiwaniami naszych Klientów. Wieloletnie doświadczenie przemawia właśnie za tym, by skorzystać z naszych usług w zakresie konsultingu, szkoleń edukacyjno- informacyjnych, monitoringu środowiskowego oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w działalności na rzecz środowiska naturalnego. Oferujemy również usługi związane z prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej.

Sprawozdawczość środowiskowa

Sprawozdawczość środowiskowa jest formą przekazywania organom państwowym wszystkich informacji na temat przeprowadzonych w danym roku zdarzeń gospodarczych mających jakikolwiek wpływ na środowisko naturalne. Najczęściej są to sprawozdania zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale również na temat baterii  i akumulatorów, czy podmiotów zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych.

W związku z prowadzoną sprawozdawczością, na jej podstawie jest się także zobowiązanym do ponoszenia właściwych opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Mowa tutaj o opłatach będących następstwem wprowadzania gazów albo pyłów do powietrza, pobierania wód, składowania odpadów, czy wprowadzania ścieków do ziemi lub do wód. Sprawozdawczość środowiskowa to również zbiorcze zestawienia o odpadach, czyli o ich rodzaju, ilości oraz sposobach gospodarowania nimi.

Sprawozdawczość środowiskowa
Sprawozdawczość środowiskowa

To jednak nie koniec formalności, z którymi musi liczyć się firma oddziałująca na środowisko naturalne. W ramach sprawozdawczości środowiskowej konieczne jest również przygotowanie takiej dokumentacji, jak OPAK1, OPAK2, OPAK3, które kolejno dotyczą wytwórcy, importera oraz eksportera opakowań. Jest to obowiązek regulowany przez Ustawę o Gospodarce Opakowaniami i Odpadami Opakowaniowymi. Inne obligatoryjne sprawozdania środowiskowe to chociażby raportowanie do KOBIZE, a więc do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami; OŚ- OP1, czyli sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej oraz GUS – dla celów statystycznych.

Wielość obowiązków sprawozdawczych w zakresie środowiskowym potrafi przytłoczyć, nie każdy również posiada wystarczającą wiedzę oraz biegłość w prawie i wciąż pojawiających się zmianach ustawowych, by móc osobiście z pełną odpowiedzialnością podjąć się tak ważnego i istotnego obowiązku, jakim jest sprawozdawczość środowiskowa.

By mieć gwarancję rzetelnego prowadzenia wyżej wspomnianych sprawozdań, firma Ekodoradca.net Grudziądz oferuje swoje usługi przedsiębiorstwom z całej Polski. Siedemnastoletnie doświadczenie w branży zajmującej się ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem to gwarancja kompleksowego prowadzenia spraw Klientów zgodnie z ich wymaganiami i życzeniami.

Obecnie obsługujemy firmy z Grudziądza, powiatu Grudziądzkiego, Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna, Kwidzyna, Chełmna i Świecia. Pragniemy jednak złożyć ofertę współpracy przedsiębiorstwom z całej Polski. Jesteśmy organizacją w pełni zorientowaną na naszych Kontrahentów. Zapewniamy terminowość i satysfakcję.