Oceny oddziaływania na środowisko

Rzetelność w działaniu na rzecz Klienta i dbałość o Jego interesy to priorytety dla firmy Ekodoradca.net Grudziądz. W branży ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju istniejemy już od siedemnastu lat. Zebrane na tej podstawie doświadczenie to gwarancja dopełnienia wszystkich formalności w sprawach związanych z ochroną środowiska, również pod względem prawnym. Nasi pracownicy to ludzie z pasją i powołaniem pragnący wywiązywać się sumiennie ze swoich obowiązków i obietnic składanych naszym Kontrahentom. Z chęcią pomożemy Państwu również w przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Oceny oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest wskazaniem oceny wpływu na środowisko zaplanowanego przedsięwzięcia. Składa się z dokładnej weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, otrzymania koniecznych opinii i uzgodnień oraz zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w danym postępowaniu. Jest przeprowadzana w celu postępowania dążącego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiska. Ukazuje przedsięwzięcia, które zawsze oddziałują na środowisko oraz przedsięwzięcia potencjonalne, które mogą znacząco wpłynąć na środowisko. Dzieje się tak wówczas, gdy na ocenę oddziaływania na środowisko został nałożony taki obowiązek.Głównym zadaniem oceny oddziaływania na środowisko jest wskazanie i analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie, dobra materialne, warunki życia ludzki oraz zabytki. Oprócz tego zawarte są różne możliwości i sposoby zmniejszania oraz zapobiegania negatywnych oddziaływań na wszystkie wyżej wymienione sfery.

Oceny oddziaływania na środowisko
Oceny oddziaływania na środowisko

Decyzja środowiskowa jest pewnego rodzaju decyzją zawierającą informację o środowiskowych uwarunkowaniach. Przekazuje się ją organowi administracji publicznej i ściśle określa środowiskowe uwarunkowania przeprowadzenia przedsięwzięcia. To pewnego rodzaju pozwolenie, które należy uzyskać przed realizacją przedsięwzięcia, które może zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) to dokument, który jest niezbędny do uzyskania pozwoleń na zrealizowanie danego przedsięwzięcia, które oddziałują lub istniej możliwość ich oddziaływania na środowisko. Raport środowiskowy sporządzany przez firmę Ekodoradca.net Grudziądz jest przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie. To dokument zawierający wnikliwe informację odnoszące się do całej inwestycji. Określają charakterystykę inwestycji, dokładny opis elementów przyrodniczych środowiska, na które może wpływać, szczegółowy opis przewidywanego oddziaływania na środowisko oraz dane odnośnie rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych zatwierdzonych przez inwestora przedsięwzięcia.

Ekodoradca.net Grudziądz oferuje pomoc w zawiłych procedurach oceny oddziaływania na środowisko. Firma ceniona jest pod względem dotrzymania terminowości oraz skuteczności w realizacji powierzonych jej zadań. Obecnie firma świadczy usługi na terenie takich miejscowości, jak Grudziądz i okolice z powiatu grudziądzkiego, Bydgoszcz, Toruń, Świecie, Kwidzyn, Olsztyn, Chełmno. Niemniej jednak z przyjemnością podejmuje się współpracy na terenie całego kraju.