Pozwolenia zintegrowane

Rzetelność w działaniu na rzecz Klienta i dbałość o Jego interesy to priorytety dla firmy Ekodoradca.net Grudziądz. W branży ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju istniejemy już od siedemnastu lat. Zebrane na tej podstawie doświadczenie to gwarancja dopełnienia wszystkich formalności w sprawach związanych z ochroną środowiska, również pod względem prawnym. Nasi pracownicy to ludzie z pasją i powołaniem pragnący wywiązywać się sumiennie ze swoich obowiązków i obietnic składanych naszym Kontrahentom. Prowadzimy szeroką działalność z zakresu konsultingu, szkoleń, monitoringu środowiskowego oraz usług mających wpływ na stan środowiska naturalnego. Z chęcią pomożemy Państwu również w pozyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane to instrument formalno- prawny, który został wprowadzony zgodnie z Dyrektywą IPPC obowiązującą w prawie unijnym. Jest ono niezbędne, jeżeli w ramach swojej działalności ma się zamiar wprowadzić instalacje, które swoim funkcjonowaniem mogą doprowadzić do znacznych zniszczeń środowiska naturalnego
z wyłączeniem takich instalacji, których celem są badania, rozwój i testy nowych procesów technologicznych, produktów. O tym, które instalacje zostają uznane za znacznie obciążające świat przyrodniczy, można dowiedzieć się z rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw środowiska. We wspomnianym rozporządzeniu ujęty został również rodzaj działalności, a także skala jej działania w odniesieniu do prowadzonych instalacji.

Pozwolenia zintegrowane
Pozwolenia zintegrowane

Ponadto należy liczyć się z tym, iż pozwolenie zintegrowane ma na celu ochronę środowiska naturalnego na jak najwyższym poziomie. Należy zatem pamiętać, iż wymogi, które należy spełnić, mogą wiązać się z pewnymi restrykcjami, od których spełnienia zależy, czy Państwa przedsiębiorstwo uzyska wspomniane już pozwolenie.

Firma Ekodoradca.net Grudziądz w kwestii pozwoleń zintegrowanych posiada wieloletnie doświadczenie. Znajomość przepisów i wszystkich prawnych regulacji to podstawa, by zgodnie z prawem oraz legalnie rozpocząć swoje działania na rzecz wprowadzenia pożądanej instalacji. Jesteśmy zespołem biegłym w sprawach urzędniczych, nie boimy się stawianych nam wyzwań i nawet bardzo skomplikowanych kwestii administracyjnych. Gwarantujemy wysoki poziom naszych usług, a także skuteczność w zdobywanych na rzecz Państwa pozwoleniach. Będąc specjalistami w pozyskiwaniu wspomnianej już dokumentacji zapewniamy, że w pełni zrealizujemy Państwa potrzeby wynikające z ustawowego obowiązku.

Naszym celem jest nieustanny rozwój, który kierunkujemy w stronę ochrony środowiska  i rozwoju zrównoważonego. Jednocześnie za priorytet stawiamy sobie potrzeby naszych Kontrahentów i w dbałości o ich interesy dokładamy wszelkich starań, by umożliwić  im zrealizowanie swoich inwestycji i celów biznesowych w zgodzie z kwestiami prawnymi. W tematyce pozwoleń zintegrowanych czujemy się pewnie i mamy ku prowadzeniu postępowań w tym kierunku wieloletnie podstawy i doświadczenie. Z chęcią pomożemy Państwu w spełnieniu swoich celów i planów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.