Baza Danych o Odpadach

Baza Danych o Odpadach

24 stycznia 2018 roku ruszyła dawno zapowiadana internetowa Baza Danych o Odpadach (DBO bdo.mos.gov.pl). Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) wyszczególnione przedsiębiorstwa zobowiązane są wpisania się do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego założenia. Specjalnością naszej firmy jest sporządzanie wniosków zarówno do wpisu do rejestru jak i wniosków aktualizacyjnych na potrzeby BDO.

Baza Danych o Odpadach docelowo ma umożliwiać przedsiębiorcom proste, wygodne i szybkie składanie rocznych sprawozdań on-line. Zgodnie z art. 73 ustawy o odpadach, wniosek o wpis do rejestru winny złożyć m.in. następujące podmioty:

  • Firmy zajmujące się wprowadzaniem/eksportem opakowań (zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);
  • Firmy zajmujące się wprowadzaniem, eksportem, wewnątrzwspólnotową dostawą produktów w opakowaniach (zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);
  • Firmy wprowadzające pojazdy (zgodnie z ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji);
  • Firmy wprowadzające sprzęt elektroniczny i elektryczny (zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
  • Firmy wprowadzające baterie bądź akumulatory (zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach);
  • Firmy wprowadzające produkty wyszczególnione w ustawie z 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • Firmy zajmujące się wydobyciem odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów (zgodnie z indywidualną decyzją);
  • Firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami (za wyjątkiem zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych).

Zgodnie z wspomnianą już ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej wpis do BDO wiąże się z koniecznością uiszczenia następujących należności:

  • Opłaty rejestrowej: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców;
  • Opłaty rocznej: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.
Baza danych o odpadach
Baza danych o odpadach

W ciągu najbliższych 6 miesięcy Baza Danych o Odpadach powiększy się o dane co najmniej kilkudziesięciu tysięcy firm działających na terenie Polski. Informacje w niej zawarte będą uwzględniać ważne z punktu widzenia ministra środowiska, a także Inspekcji Ochrony Środowiska informacje jak: osiągane poziomy zbierania, odzysku, recyklingu, szczegółowe dane firmy, wprowadzanie do obiegu produktów w opakowaniach, opon, olejów, zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów.