Ochrona przyrody

Firma Ekodoradca.net Grudziądz działająca w branży ochrony środowiska już od siedemnastu lat oferuje szeroko rozumiane usługi z zakresu konsultingu, szkoleń, technologii informatycznej oraz monitoringu środowiskowego. Naszym celem jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, któremu przyświeca zasada poprawy stanu środowiska naturalnego. Cechuje nas indywidualność i nieszablonowość w poszukiwaniu rozwiązań idealnych dla naszych Klientów. Dbamy o to, by każde powierzone nam zadanie zostało wykonane zgodnie z prawem, rzetelnie i w terminie. Działamy również w zakresie ochrony przyrody.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody to działania, których celem jest zachowanie w niezmienionym lub niewiele naruszonym stanie zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Ważna jest również istota całości przyrody tworzącej krajobraz oraz utrzymanie ekosystemów w możliwie jak największej stabilizacji. Działania na rzecz ochrony przyrody to dążenie do równowagi w procesach ekologicznych i zachowaniu biologicznej różnorodności.

By jak najlepiej zadbać o otaczającą nas faunę oraz florę, konieczne jest systematyczne przeprowadzanie inwentaryzacji drzew oraz krzewów w szczególności w miejscach wrażliwych na zmiany i oddziaływanie czynników zewnętrznych, by określić drzewo- i krzewostan w wybranej lokalizacji. Bardzo często przeprowadza się takie działania również na terenach przeznaczonych pod wycinkę. Inwentaryzacja jest niezbędna do uzyskania pozwolenia np. na budowę.

Prócz wyżej już wymienionej inwentaryzacji oraz inwentaryzacji przyrodniczej, nasza firma Ekodoradca.net Grudziądz zajmuje się również projektowaniem oraz planowaniem kompensacji przyrodniczej z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych. Zgodnie
z obowiązującym prawem kompensacja przyrodnicza jest działaniem mającym na celu wyrównanie strat w środowisku naturalnym spowodowanych przez np. inwestycje budowlane wprowadzając zalesianie czy zadrzewianie.

Ochrona przyrody
Ochrona przyrody

Zgodnie z założeniem naszej działalności, z chęcią wykonamy dla Państwa również projekty rekultywacji, których rezultatem jest przywrócenie zniszczonym przez działalność człowieka terenom ich pierwotnej wartości przyrodniczej oraz użytkowej. Polecamy również swoje usługi w zakresie wykonywania zdjęć fitosocjologicznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia wszelkiego typu analiz różnorodności roślinnej oraz klasyfikacji badanych zbiorowisk.

Każda wykonywana przez nas czynność ma na celu przywrócenie równowagi między światem przyrodniczym, a tym budowanym przez człowieka. Działamy zgodnie z prawem oraz obowiązującymi przepisami i ich nowelizacjami. Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie czynności w myśl obligatoryjnych procedur i wymogów.

Na obecną chwilę sprawnie obsługujemy firmy z Grudziądza i powiatu Grudziądzkiego, a także z innych okolicznych miejscowości, jak Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Kwidzyn, Świecie oraz Chełmno. Niemniej jednak z miłą chęcią zrealizujemy zlecenia w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenie całej Polski. Naszym celem jest priorytetowa obsługa Klienta, a także dbałość o jego interesy. Gwarantujemy, że wszelkie zadania w temacie ochrony środowiska zlecane przez Państwa zostaną wykonane rzetelnie i sumiennie.