Outsourcing środowiskowy

Firma Ekodoradca.net Grudziądz to zespół profesjonalistów, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży ekologicznej są biegłymi specjalistami w zakresie prawnym, formalnym, doradczym i szkoleniowym w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie sprawnej i efektywnej współpracy z każdym Kontrahentem, którego celem jest pozyskanie odpowiednich pozwoleń zgodnie z literą prawa i z myślą o otaczającym nas świecie fauny i flory.

Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy to oddelegowywanie części obowiązków przez przedsiębiorstwa, które ze względu na swoją oszczędność oraz ich rozmiar nie wykazują opłacalności w tworzeniu odpowiednich stanowisk pracowniczych i działów mających do czynienia  z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Dzięki outsourcingowi środowiskowemu można powierzyć kompleksową obsługę tychże obowiązków specjalistom we wspomnianej dziedzinie, liczyć na ich fachowe doradztwo w kwestii doboru firm wykonujących inwestycje środowiskowe zlecane przez Kontrahenta oraz na bieżąco kontrolować przeprowadzane przetargi na odbiór oraz gospodarowanie odpadami.

To jednak nie koniec zadań, które mają do spełnienia specjaliści w outsourcingu środowiskowym. Odpowiadają oni również za organizację szkoleń w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów oraz tworzenie zestawień i sprawozdań z dotychczasowych wyników swojej pracy. Sprawdzają również wszelkie umowy z Kontrahentami odnośnie ich zgodności z przepisami ochrony środowiska. Nadzorują i monitorują ponadto zakład pracy pod kątem jego legalnej pracy w myśl ustaw, rozporządzeń i dyrektyw mających na celu dobro ekologiczne kraju.

By móc pracować w dziedzinie outsourcingu środowiskowego, należy wykazać się ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także biegłością w regulacjach prawnych, które ze względu na swoją specyfikę często ulegają dezaktualizacji i zmianom. Bez umiejętności sprawnego manewrowania między nimi ciężko jest zachować najwyższy poziom oferowanych usług i mieć pewność, iż są one zgodne z prawem. Właśnie naprzeciw firmom, które ze względu  na koszta oraz brak możliwości finansowych nie są w stanie zorganizować w swojej strukturze osobnej jednostki zajmującej się działalnością ekologiczną w odniesieniu do swojej działalności, firma Ekodoradca.net Grudziądz oferuje swoje usługi outsourcingu środowiskowego.

Naszym głównym celem jest dbałość o interesy naszych Klientów, oferujemy profesjonalizm i rzetelność, a także terminowość prowadzonych działań. Nasze wieloletnie doświadczenie to gwarancja satysfakcji i wielu korzyści płynących z pracy, która dla nas jest również powołaniem. Niezmiernym atutem naszych specjalistów jest także bezpośredni udział w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz naszych Kontrahentów.

Outsourcing środowiskowy
Outsourcing środowiskowy

Nasze siedemnastoletnie doświadczenie to gwarancja rzetelnego outsourcingu środowiskowego. Korzyści, jakie płyną z naszych działań są praktycznie nieograniczone.  Dopilnujemy wszystkich formalności, a cena naszych usług będzie dla Państwa niezwykle atrakcyjna. Zapewniamy, że z naszą pomocą przysłużą się Państwo zarówno swojej działalności, jak i środowisku.