Audyt środowiskowy

Ekologia ma istotny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy branży, w której działa. Szczególnie modna – w Polsce i na świecie – odpowiada za sposób postrzegania firmy przez jej klientów. Prezentowana przez nas usługa audytu środowiskowego ma na celu nie tylko sprawdzenie czy dany podmiot jest ekologiczny, ale przede wszystkim zweryfikowanie, czy działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niedostosowanie się do nieustannie zmieniających się przepisów prawnych może skutkować poważnymi konsekwencjami – nie tylko finansowymi.

Audyt środowiskowy

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu kompleksowego audytu środowiskowego, z uwzględnieniem wszystkich przepisów i regulacji wynikających z aktualnej podstawy prawnej. Oferowana przez nas usługa obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Gospodarka odpadami – klasyfikacja, ewidencja, gospodarowanie, realizacja obowiązków wynikających z aktualnego prawodawstwa, redukcja kosztów, sprawozdawczość, zgody i inne;
  2. Gospodarka wodno-ściekowa – zgody, sprawozdawczość, pomiary jakości ścieków, źródła poboru wody, zrzut ścieków i inne;
  3. Ochrona powietrza atmosferycznego – realizacja obowiązków wynikających z aktualnego prawodawstwa, sprawozdawczość, zgody, identyfikacja występowania źródeł emisji i inne;
  4. Sprawozdawczość środowiskowa, monitoring oraz opłaty środowiskowe;
  5. Pozwolenia oraz zezwolenia środowiskowe, w tym pozwolenia sektorowe oraz zintegrowane, decyzje budowlane i środowiskowe zakładu i instalacji etc.

Ponadto, audyt środowiskowy uwzględnia takie kwestie jak: wprowadzanie na rynek baterii, sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego (również zużytego) oraz opakowań, substancje niebezpieczne i kontrolowane, a także F-gazy (identyfikacja i postępowanie), jednostki dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, ochrona przyrody, szkody w środowisku, pola elektromagnetyczne i wszystkie inne, wynikające bezpośrednio ze zindywidualizowanej specyfikacji prowadzonego biznesu.

Usługa audytu środowiskowego dedykowana jest firmom, niezależnie od wielkości, które pragną szybko i skutecznie zweryfikować swój stan formalno-prawny w zakresie szeroko pojętej ekologii, dostosować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawnych, a także zweryfikować dostawców, podwykonawców i spółki zewnętrzne działające na terenie firmy. Ponadto, audyt ten jest niezbędny dla podmiotów, które:

  • produkują substancje toksyczne i chemiczne, sprzęt mechaniczny, odpady i opakowania, sprzęt elektroniczny,
  • odpowiadają za emisję gazów do atmosfery, gospodarkę wodno-ściekową,
  • wykorzystują substancje toksyczne i chemiczne,
  • pracują w hałasie, który może oddziaływać na środowisko naturalne,
  • posiadają magazyny z substancjami toksycznymi, chemicznymi bądź ropą naftową.
Audyt środowiskowy
Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy niweluje ryzyko wystąpienia konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawnych (kary finansowe, mandaty, odsetki, wstrzymanie działalności, procesy sądowe), sprzyja szybkiemu i łatwemu wdrożeniu nowych procedur zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem, ogranicza ryzyko wystąpienia zagrożeń środowiskowych, wpływa na postrzeganie marki przez jej odbiorcę.